top of page

Medgivande

Det är viktigt att ha fått medgivande från alla medverkande i era videoklipp. Oftast är det personer som är under 18 år och då kan det även krävas medgivande från vårdnadshavare. Det finns möjlighet att låsa klipp för vissa medlemmar, så att inte vem som helst ska kunna se. Det är endast medlemmar på Goalie Cloud som kan se och dela videoklipp. 

Goalie Cloud tar ej ansvar för videoklipp där alla medverkande inte har gett sitt medgivande.

Policy

Goalie Cloud säljer eller delar inte videoklipp, bilder eller annan information som finns på sidan till andra parter. Sidans innehåll är exklusivt för medlemmarna. Goalie Clouds medlemmar förbinder sig i och med medlemskapet att inte dela innehåll, annat än ens eget, till tredje part. Om något sådant upptäcks sägs medlemskapet upp.

Goalie Clouds medlemmar godkänner, i och med medlemskapet, att bilder och videoklipp som finns på sidan används i marknadsföringssyfte på sidan, sociala medier eller andra pålitliga medier.

bottom of page